The Folk Village

Over the Folk Village:

*Inheems dorp met een tukusipan(gemeenschapshuis) en 2 woon-/werkhutten
*Marron dorp met een grote werkhut(gang gaza), een Aucaanse hut en een Saramaccaanse hut
*Javaans dorp: woning met 3 aparte ruimten. 1 deel wordt ingericht als woonhuis en de 2 andere als expo ruimte. Tentoongesteld zullen worden o.a. wajangpoppen, gamelan, kleding.
Verder is er ook een gemeenschapshuis met een podium waar voorstellingen gegeven worden voor een publiek van 100 personen
*Hindostaans dorp. Hier staat een huis van een ex-contractarbeider.

Tijdens evenementen zullen de hutten en huizen worden ingericht en “bewoond” door bewoners in traditionele klederdracht. Zij maken ook hun specifieke gerechten klaar.

Verder tonen/demonstreren zij craft en treden zang- en dansgroepen op.

Commandeurswoning bereikt hoogste punt vrijdag 8 november

Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam viert het bereiken van het hoogste punt van de renovatie van de Commandeurswoning op 8 november 2013. De ceremonie begint om 10:00 uur.

Op 30 april 2013 werd gestart met de renovatie van de Commandeurswoning in het fort Nieuw Amsterdam.  De Amerikaanse Ambassade en het Ministerie van Openbare Werken  werden bereid gevonden de renovatiekosten te dekken.  De  Amerikaanse  Ambassade financiert dit project via “the Ambassadors Fund for Cultural Preservation”.  Dit fonds  verstrekt financiering aan projecten voor het behoud van cultureel erfgoed en instandhouding van traditionele cultuuruitingen in meer dan 100 landen wereldwijd.

Dit historisch gebouw werd in 1750 gebouwd en is daarmede een van de oudste gebouwen in Suriname. Het werd oorspronkelijk bewoond door de commandeur van het fort en sinds begin 20 ste eeuw werd het gebruikt als woning van de districtscommissaris. In de jaren 90 van de vorige eeuw raakte het in verval. Het bestuur van het Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA) kreeg 2 jaren terug het gebouw in beheer van de Minister van Regionale Ontwikkeling.  

 Het gehele fort heeft de status van gebouwd erfgoed.

Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam in Commewijne