All posts by sofna

Bedrijfssluiting

BEKENDMAKING

In verband met onze jaarafsluiting is het Openlucht Museum Fort Nieuw-Amsterdam vanaf 23 december 2017 t/m 13 januari 2018 gesloten voor het publiek.

Op zondag 14 januari 2018 zijn wij weer open voor het publiek.

Verzoeke hiermee rekening te willen houden.

 

 

WERK IN UITVOERING

In januari 2008 ging de Clipper Stad Amsterdam voor anker in de Suriname rivier. Aan boord werd de oprichting van de ver-
zelfstandigde Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA) een feit door ondertekening van de oprichtingsakte door de bestuursleden van het eerste uur, Ben Halfhide en Erik Schilp,
en minister Wolf van Onderwijs en Cultuur. De samenkomst op de Clipper stond symbool voor de samenwerking tussen Amsterdam en
Nieuw Amsterdam.
Middelen kwamen vrij voor restauratie van de gebouwen.

Maar SOFNA wilde meer, de geschiedenis vormgeven, tentoonstellen en het landschap duiden aan de bezoeker. De middelen waren echter zeer beperkt. In 2014 deed zich opnieuw de mogelijkheid voor een Twinningsubsidie aan te vragen. Amsterdam, nu vertegenwoordigd door het Amsterdam Museum, en Nieuw Amsterdam verenigden zich opnieuw en deden gezamenlijk een succesvolle aanvraag.
De aanvraag kreeg als titel ‘hoe wij hier ook samen kwamen’. De titel spreekt niet alleen de ambitie uit de ontstaansgeschiedenis van het land te tonen, maar ook het fort een ontmoetingsplek te laten zijn voor alle Surinaamse culturen en van daaruit samen verder te gaan.

Vanaf medio 2015 werken het Amsterdam Museum en SOFNA hard aan dit Twinningproject

Houd u onze website en FB pagina in de gaten voor de officiële opening.